Rima Karalienė

Autorė/AuthorKeliaukite su knygos veikėjais

Follow the book characters

Čia pamatysite tikrus veidus, tikras vietas ir tikrus įvykius.  

Here you can see real people, real places, and real events.


 

Žmonės * People
Vietos * Places
Įvykiai * Events
Gyvenimai * Lives